AUTORSKI KURS I METODYKA LECZENIA INTERDYSCYPLINARNEGO DR LASKUS

W szkoleniu wzięła udział liczna grupa lekarzy stomatologów, którzy chcą do swoich praktyk wprowadzić metodę leczenia interdyscyplinarnego w implantologicznym leczeniu pacjentów u których planowane jest podniesienie zatoki szczękowej. Innowacyjna technika leczenia polega na połączeniu podczas zabiegów implantologicznych doświadczeń terapii stomatologicznej i laryngologii Wszystko po to, by rozszerzyć skuteczność leczenia dla pacjenta jednocześnie skracając czas terapii i dolegliwości pozabiegowe. Podczas kursu miały miejsce także specjalistyczne, praktyczne warsztaty kliniczne, gdzie pod okiem dr n. med. Agnieszki Laskus-Perendyk lekarze mogli zastosować omawianą metodykę wykonując zabiegi i ćwiczenia.

DR LASKUS W GENEWIE

 23 lutego 2013 roku dr n. med. Agnieszka Laskus jako jedyny lekarz z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej wzięła udział w spotkaniu naukowym organizowanym przez szwajcarską firmę Geistlich Biomaterials pod tytułem GMG Seal Round Table and Advisory Board Meeting. Wykłady i dyskusje, które odbyły się w Genewie wieńczą półroczne badania nad nowym materiałem i innowacyjną techniką wykorzystywaną w implantologii a dającą pacjentom szansę na lepszą regenerację tkanek (kość, dziąsło) po ekstrakcjach zębów. Do udziału w badaniach zaangażowano grupę jedenastu najbardziej wykwalifikowanych ekspertów wyłonionych na podstawie ich dotychczasowych osiągnięć praktycznych i naukowych.

Wyniki prowadzonych przez dr Laskus badań przyczyniły się do sformułowania wniosków wskazujących na to, że materiał jest znaczącym udogodnieniem dla pacjentów: ogranicza czas leczenia i eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów chirurgicznych (np. przeszczepu tkanki własnej).