Dr Laskus

Leczenie jest sztuką,

umiejętnością dawania siebie innym,

alchemią życiowej obfitości.

Agnieszka Laskus