DR LASKUS NA V ZJEŹDZIE STOWARZYSZENIA IMPLANT MASTERS POLAND

 Dr Laskus jako członek stowarzyszenia Implant Masters Poland weźmie udział w V zjeździe tej organizacji.

Zapowiedź poniżej.