We wrześniu 2022 miejsce miała konferencja naukowa Meet The Master 7, organizowana przez prestiżowe Stowarzyszenie Implant Masters Poland. Stowarzyszenie zrzesza najwybitniejszych lekarzy implantologów z całej Polski. Dr Laskus reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia IMP i wspólnie z innymi członkami Stowarzyszenia organizuje wydarzenia naukowe, które swoim wysokim poziomem merytorycznym pozwalają stale podnosić kompetencje lekarzy implantologów w Polsce.

+ wpisy