Dr Laskus była jednym z gości na X Kongresie Dentsply Sirona Implants w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria. Kongres zgromadził bardzo liczną grupę implantologow z całego kraju. Stowarzyszenie IMP, którego dr Laskus jest członkiem było reprezentowane na kongresie przez liczną grupę implantologów. Wykładowca kongresu był dr Paul Weigl z Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, który jest szefem departamentu szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów Master of Science in Oral Implantology (MOI).

https://drlaskus.com/ | + wpisy

Mieszkam i pracuję w Warszawie. Praktykę lekarską prowadzę od ponad dwudziestu lat. Jestem współwłaścicielką kliniki stomatologicznej Trio-Dent, gdzie leczę pacjentów, prowadzę badania naukowe, ale też udzielam pomocy osobom, które jej potrzebują.