Dr Laskus była jednym z gości na X Kongresie Dentsply Sirona Implants w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria. Kongres zgromadził bardzo liczną grupę implantologow z całego kraju. Stowarzyszenie IMP, którego dr Laskus jest członkiem było reprezentowane na kongresie przez liczną grupę implantologów. Wykładowca kongresu był dr Paul Weigl z Uniwersytetu im. Goethego we Frankfurcie nad Menem, który jest szefem departamentu szkolenia podyplomowego lekarzy dentystów Master of Science in Oral Implantology (MOI).

+ wpisy