Dr Laskus jako członek stowarzyszenia Implant Masters Poland weźmie udział w V zjeździe tej organizacji.

Zapowiedź poniżej.

 

+ wpisy