Def. Wszczep – ciało obce wszczepiane do organizmu w celu odtworzenia naturalnej funkcji lub estetyki uszkodzonego organu.

Czego dowiesz się w tym artykule?

  • Co daje wszczepiona naturalna kość
  • Dlaczego kość od człowieka jest najlepsza
  • Kiedy stosuje się wszczepy w stomatologii

Materiały wszczepowe pochodzące od pacjenta, stosowane we współczesnej stomatologii to: bloki lub wióry kostne (pochodzące ze szczęki, brody lub gałęzi żuchwy), osocze i fibryna bogatopłytkowa PRP i A-PRF (uzyskiwane z odwirowania krwi pacjenta), komórki macierzyste MSC – somatyczne z dorosłych tkanek organizmu ludzkiego (uzyskiwane ze szpiku kostnego, czasami z krwi obwodowej).

Co daje wszczepiona kość?

W przypadku, gdy leczenie pacjenta wymaga wyraźnej odbudowy kości, materiały pochodzące od pacjenta sprawdzają się najlepiej. We współczesnej stomatologii najczęściej stosuje się bloki lub wióry kostne (pochodzące ze szczęki, brody lub gałęzi żuchwy).

Dlaczego kość od człowieka jest najlepsza?

Najlepszy materiał kostny do leczenia regeneracyjnego w stomatologii to kość własna albo kość ludzka z banku tkanek (w przypadku braku zgody pacjenta na pobieranie własnej). W tym przypadku chodzi o pochodzenie kości od człowieka, jej skład, bo tylko taka tkanka ma w sobie poza minerałami także najważniejszy w gojeniu kolagen.

Kiedy stosuje się wszczepy?

Kość w formie bloków kostnych, granulatu czy wiórów stosujemy w regeneracji ubytków tkanki kostnej powstałych np.: w wyniku rozwoju torbieli, usunięcia zębów, parodontozy, w sytuacji konieczności regeneracji szczęki górnej i dolnej pod implanty czy przyszłe uzupełnienia protetyczne. W stomatologii stosujemy także kość syntetyczną lub odzwierzęcą ale chcąc zwiększyć potencjał regeneracji tkanek warto dodać do niej brakujący kolagen i łączymy ją wtedy z kością własną lub z odwirowanym z krwi czynnikiem PRF (ten zawiera w sobie kolagen, elastynę oraz liczne czynniki wzrostu).

LEARN MORE

If you are interested in this subject and would like to learn more – write to me. If you are interested in dental issues or would like to take advantage of some form of dental treatment – please feel free to contact me.