Warto przezwyciężyć stereotyp bolesnych wizyt u dentysty, a pomóc nam w tym może wiedza na temat różnych rodzajów znieczuleń stomatologicznych. Stomatologia jest tą dziedziną medycyny gdzie podawanie znieczuleń miejscowych czy ogólnych jest od lat przyjętym standardem leczenia, które ma być nie tylko skuteczne ale także jak najmniej traumatyczne dla pacjenta. Wachlarz znieczuleń jest tu szeroki i dostosowany do procedury leczniczej i potrzeb pacjenta. W każdym wypadku to lekarz w porozumieniu z pacjentem wybiera właściwy rodzaj znieczulenia.

Znieczulenie miejscowe oraz ogólne

Na początku warto zaznaczyć, że w stomatologii wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje znieczuleń: ogólne oraz miejscowe. Znieczulenie ogólne charakteryzuje się czasowym wyłączeniem świadomości oraz odczuwania bólu, poprzez przyjęte uprzednio leki anestetyczne. Najczęściej stosowane dwie formy tego znieczulenia to sedacja i narkoza. Natomiast znieczulenie miejscowe polega na całkowitym zniesieniu czucia w miejscu zastosowania leku znieczulającego i jest to najczęściej stosowany w stomatologii rodzaj znieczulenia. Ma ono cztery różne formy, które warto poznać .

Znieczulenie powierzchniowe

Ma ono postać kremu, żelu lub np. aerozolu i jest aplikowane kilka minut przed planowanym zabiegiem. Znieczulenie to używane jest między innymi do procedur higienizacyjnych, leczenia zmian na błonie śluzowej czy nawet przed podaniem właściwego znieczulenia w celu zniwelowania bólu związanego z koniecznością wbicia igły w dziąsło pacjenta.

Znieczulenie przewodowe

Znieczulenie przewodowe polega na aplikacji leku uśmierzającego ból w okolicy pnia nerwów. Dlatego pacjent czasowo nie odczuwa nie tylko dyskomfortu związanego z bólem ale również zimna, ciepła i dotyku. Czas działania znieczulenia jest różny – zazwyczaj nie dłuższy niż cztery godziny.

Znieczulenie nasiękowe

Znieczulenie nasiękowe jest najbardziej popularnym rodzajem znieczulenia miejscowego stosowanego w stomatologii. Pacjent jest świadomy podczas zabiegu, ale nie czuje bólu. Znieczulenie polega na wstrzyknięciu środka uśmierzającego ból pod błonę śluzową jamy ustnej, w pobliżu korzenia tego zęba, który będzie leczony. W ten sposób blokowane są nerwy obecne w zębinie, co sprawia, że pacjent nie ma żadnych dolegliwości bólowych.

Znieczulenie śródwięzadłowe

Znieczulenie śródwięzadłowe polega na wprowadzeniu igły ze środkiem znieczulającym do ozębnej przy użyciu strzykawek ciśnieniowych. Dzięki temu – przy użyciu nawet niewielkiej dawki leku możliwe jest precyzyjne znieczulenie dowolnie wybranego zęba.

Istnieją dwa najczęściej stosowane znieczulenia ogólne pacjenta stosowane w stomatologii, zależnie od procedury i realnych potrzeb medycznych pacjenta:

Sedacja

Polega na podaniu pacjentowi środków uspokajających w celu zwiększenia jego komfortu podczas zabiegu. Środki uspokajające są zwykle wprowadzane drogą dożylną, a czasami mogą też zostać podane doustnie lub przy użyciu maski.

Znieczulenie ogólne – narkoza

Stosowana w przypadkach rozległych lub bardziej zaawansowanych zabiegów chirurgicznych lub u pacjentów ze szczególnymi potrzebami medycznymi. Pacjent jest całkowicie wyłączony z przytomności za pomocą środków wziewnych lub dożylnych.

Dobór odpowiedniego rodzaju znieczulenia zależy od rodzaju zabiegu, stanu zdrowia pacjenta oraz jego indywidualnych preferencji i potrzeb. Ważne jest, aby pacjent w pełni zrozumiał rodzaje znieczulenia oraz potencjalne ryzyko i korzyści z nimi związane przed podjęciem decyzji o leczeniu stomatologicznym.

https://drlaskus.com/ | + wpisy

Mieszkam i pracuję w Warszawie. Praktykę lekarską prowadzę od ponad dwudziestu lat. Jestem współwłaścicielką kliniki stomatologicznej Trio-Dent, gdzie leczę pacjentów, prowadzę badania naukowe, ale też udzielam pomocy osobom, które jej potrzebują.