Zawodowo

zawodowoMieszkam i pracuję w Warszawie, gdzie prowadzę aktualnie działalność kliniczną oraz naukowo-dydaktyczną. Przez wiele lat praktyki lekarskiej prowadziłam prace nad nowymi technikami i materiałami do regeneracji struktur tkankowych, między innymi: Bio-oss, EmdogainMembra-Gel, PDGF-Beta, Gore-tex.

W latach 1999-2001 uczestniczyłam w pracach międzynarodowej grupy badawczej materiału implantacyjnego Mucograft (badania kliniczne przed oficjalnym atestem preparatu). W tym samym okresie brałam też udział w pracach międzynarodowej grupy badawczej tworzącej wytyczne do stosowanej przez stomatologów techniki Socket-Ridgeaugmentation. /Geistlich Company/

W latach 2003-2009 byłam oficjalnym konsultantem firmy Nobel Biocare w dziedzinie regeneracji tkanek w periodontologii i implantologii materiałami GORE.

Swoje badania i doświadczenie wyraziłam w ponad 70 publikacjach w Polsce i za granicą oraz w wygłoszonych ponad 60 referatach naukowych (w Polsce, a także Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Holandii, Szkocji czy Monako).

Wymiana wiedzy i doświadczeń z innymi specjalistami jest inspirująca dla lekarza i cenna z punktu widzenia pacjenta. Ułatwia mi ją przynależność do polskich i międzynarodowych organizacji, z którymi jestem związana od wielu lat. Od 2000 roku jestem członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Periodontologicznego, a od 2002 roku Europejskiego Stowarzyszenia Osteointegracji. Należę również do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS), Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej oraz International Team for Implantology.

Przez 8 lat byłam w zarządzie Stowarzyszenia Polskich Lekarzy Stomatologów, które współtworzyłam jako wykładowca i organizator kursów dla lekarzy.

Obecnie również prowadzę szkolenia dla lekarzy stomatologów, w Polsce i za granicą, z zakresu periodontologii i implantologii. Chętnie dzielę się moją praktyczną wiedzą z zakresu implantologii, periodontologii i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej.

Moja praca to codzienne wyzwania i troska o zdrowie pacjenta, ale też źródło satysfakcji zawodowej i osobistej. Dlatego wciąż dokształcam się i doskonalę swoje umiejętności. Ukończyłam ponadto trzyletnie podyplomowe studia magisterskie na Oddziale Implantologii Uniwersytetu Medycznego im. J.W.Goethego we Frankfurcie n/Menem uzyskując w 2012 roku tytuł: Master of Oral Implantology.

W swojej pracy dążę zawsze do tego, aby pacjenci wychodzili z mojego gabinetu usatysfakcjonowani, zadowoleni i przekonani co do profesjonalizmu, wiarygodności, rzetelności i odpowiedzialności swojego lekarza. Uważam, że w medycynie, poza aspektem szeroko rozumianego profesjonalizmu, ważne są przyjazne relacje lekarz-pacjent, oparte przede wszystkim na zaufaniu i zawierzeniu.

Wiedza i wiara w sztukę, jaką niewątpliwie jest leczenie, czynią dla pacjentów najwięcej.