Istnieje kilka możliwych przyczyn i opcji postępowania jeśli pacjent doświadcza bólu podczas ekstrakcji zęba pomimo podania znieczulenia. Najpierw stomatolog musi dokładnie ocenić sytuację, sprawdzając miejsce znieczulenia i stan tkanek w jamie ustnej. Kiedy wokół zęba jest stan zapalny (na przykład ropień), znieczulenia mogą działać słabiej i może być potrzebna kolejna jego dawka, aby osiągnąć dobry efekt znieczulający. Odczuwanie bólu mimo podania znieczulenia może być także związane z niewłaściwym podaniem znieczulenia, typem znieczulenia (nasiękowe zamiast przewodowe) nieprawidłowym wyborem środka znieczulającego, lub z osobniczymi cechami pacjenta, takimi jak np. szybkie metabolizowanie medykamentu, choroby, przyjmowanie niektórych leków. W takiej sytuacji stomatolog może spróbować podać dodatkową dawkę znieczulenia, zastosować inne środki znieczulające, znieczulić przewodowo by bardziej wyłączyć czucie lub zdecydować się na bardziej zaawansowane techniki eliminujące ból, jak na przykład sedacja. Ważne jest, aby pacjent komunikował swoje doświadczenia i dyskomfort, aby stomatolog mógł odpowiednio dostosować leczenie i zapewnić komfort podczas procedury. W razie potrzeby możne zostać umówiona kolejna wizyta, aby skorygować problem i zapewnić skuteczne znieczulenie.

+ wpisy