Dr n. med. Agnieszka Laskus
dr@laskus.pl

Publikacje

Chętnie udzielam się jako ekspert w mediach. Zapraszam do lektury tekstów, w których pojawiły się moje wypowiedzi lub informacje o mojej działalności.

Publikacje naukowe

 • R. Górska, A. Laskus-Perendyk, H. Gregorek, J. Kowalski: „The Influence of Surgical Treatment of Periodontal Disease on Selected Lymphocyte Subpopulations Important for Cellular and Humoral Immune Responses”, J Periodontol , 2005, vol. 76, no. 8, 1304-1310
  [link]
 • R. Górska, H. Gregorek, J. Kowalska, A. Laskus-Perendyk, M. Syczewska, K. Madaliński.: „Relationship between clinical parameters and cytokine profiles in inflamed gingival tissue and serum samples from patients with chronic periodontitis.” J Clin Periodontol 2003; 30: 1046–1052. r Blackwell Munksgaard, 2003.
  [link]
 • D. Nemeth, L. Zaleczna, A. Huremovic, J. Engelmann, P. W. Poeschl, M. Strasz, S.Holawe, G. Kornek, A. Laskus, C. Sacher, B. M. Erovic, C. Perisanidis: „Importance ofchewing, saliva, and swallowing function in patients with advanced oral cancer undergoing preoperative chemoradiotherapy: a prospective study of quality of life”
  Int.J. Oral Maxillofac. Surg. 2017; 46: 1229–1236
  [link]
 • M. Michalik, A. Laskus-Perendyk, „Diagnostyka i leczenie zatok szczękowych w aspekcie leczenia implantologicznego”, Stomatologia, wskazówki specjalisty, opis przypadku, ekspert radzi, pod red. J. Krupińskiego, Medical Tribune Polska, 2013, 211-216
  [link]
 • A. Laskus-Perendyk, J. Perendyk, „Endodoncja. Leczenie kanałowe – informacje, które warto znać” Smile&Relax, magazyn dla pacjentów (nr 1/2011)
 • A. Laskus-Perendyk, J. Perendyk, „Kompleksowe leczenie implantoprotetyczne w oparciu o aktualnie obowiązujące protokoły (MIST, PDD, II-IL)”, Identity 100% polskiej implantologii, Rawex Care, 2011, 4-9
  [link]
 • A. Laskus-Perendyk, „Cytokines profiles in bioptate from periodontal pockets in patients with rapidly progressive periodontitis (RPP)”, poster, Europerio 3, Geneva, 2000
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Zespołowe leczenie endodontyczno-implantologiczno-ortodontyczno-protetyczne pacjentki” , Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, D.9.10
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Etapowa terapia implantoprotetyczna w przypadku konieczności ekstrakcji wszystkich zębów szczęki z powodu choroby przyzębia”, Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, H.8.4
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Odbudowa protetyczna braku skrzydłowego prawostronnego w żuchwie z zastosowaniem 2 implantów śródkostnych”, Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, C.5.2.7
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Natychmiastowa implantacja z natychmiastowym obciążeniem w oparciu o 5 wszczepów śródkostnych w przypadku bezzębia w żuchwie (część pierwsza)” , Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, C.4.3.6
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Implantoprotetyczna rekonstrukcja uzębienia w szczęce i żuchwie dotycząca zarówno braków zębowych jak i wyglądu estetycznego uzębienia pacjenta” , Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, C.5.2.8
 • A. Laskus-Perendyk i wspólautorzy, „Rekonstrukcja protetyczna bezzębnej szczęki pacjenta w oparciu o uzupełnienie protetyczne ruchome, stabilizowane na belce osadzonej na czterech implantach śródkostnych poprzez precyzyjne elementy rygli”, Protetyka, Ilustrowany atlas do pracy z pacjentem, RAABE, 2004, C.4.3.9
 • A. Laskus – Perendyk, J. Kowalski, R. Górska, J. Skierski, “Clinical and immunological effects of periodontal treatment in a group of patients with rapidly progressive periodontitis using guided tissue regeneration technique”, Central European Journal of Immunology 1998, 23, 231 – 236
 • A. Laskus – Perendyk, R. Górska, M. Czereniuk, T. Falkowski, W. Kmiotek, “Badanie niektórych składników chemicznych śliny w chorobie przyzębia”, Czasopismo Stomatologiczne 1996, XLIX, 12, 817- 820
 • R. Górska, A. Szafirowska, D. Leszczyński, A. Laskus – Perendyk, “Ocena kwestionariusza użytego do badań epidemiologicznych, rejestrującego dane dotyczące RAS oraz częstości mycia zębów i rodzajów używanych past”, Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 1996 2/3, 91-94
 • K. Charazińska – Carewicz, A. Laskus – Perendyk, R. Górska, “Obraz kliniczny zmian i leczenie pacjentki z rozpoznaniem nowotworowej postaci Liszaja Wilsona”, Stomatologia Współczesna 1996, 3, 3, 184 – 186
 • A. Laskus – Perendyk, “Charakterystyka i zastosowanie preparatu sztucznej kości (BTR) w stomatologii z uwzględnieniem badań nad zastosowaniem regeneracji tkanek”, Stomatologia Współczesna 1995, 2, 4, 340 – 343
 • A. Laskus – Perendyk, R. Górska, ,,Zastosowanie preparatu Emdogain w leczeniu chirurgicznym przyzębia”, Stomatologia Współczesna 1998, 5, 6, 393 – 399
 • A. Laskus – Perendyk. J. Kowalski, R. Górska, J. Skierski, “KIiniczne i immunologiczne efekty leczenia przyzębia z uwzględnieniem sterowanej regeneracji kostnej (GTR) w grupie pacjentów z RPP”, Czasopismo Stomatologiczne 1999, LII, 2,85 – 93
 • A. Laskus – Perendyk, D. Mateńko, R. Górska, “Odbudowa ubytków kostnych z użyciem syntetycznego polimeru BTR. Opis przypadku”, Czasopismo Stomatologiczne 1996, XLIX, 3, 162-165
 • A. Laskus -Perendyk, H. Lenczewska – Kulikowska, R. Górska, J. Perendyk, “Schorzenia błony śluzowej jamy ustnej związane z zaburzeniami ilościowymi i jakościowymi wydzielania śliny”, Magazyn Stomatologiczny 1995, 2(44), 36-41
 • A. Laskus – Perendyk, A. Szafirowska, R. Górska, “Stan jamy ustnej u dzieci i młodzieży w wybranych szkołach warszawskich”, Przegląd Stomatologii Wieku Rozwojowego 1997, 1, 16-17
 • A. Laskus – Perendyk, “Objawy kliniczne, etiologia i współczesne metody leczenia zespołu Sjogrena. Opis przypadku “, Stomatologia Współczesna 1996, 3, 5, 360- 363
 • R. Górska, A. Laskus – Perendyk, H. Markiewicz, “Zmiany w jamie ustnej u pacjentów z rozpoznaniem RAS – major. Opis przypadków”, Stomatologia Współczesna 1995, 2, 6, 504 – 508
 • A. Laskus – Perendyk , J. Dziak, D. Gawryś, “Wpływ czynników wewnątrz i zewnątrzpochodnych na powstawanie rozszczepów podniebienia pierwotnego i wtórnego u dzieci”, Magazyn Stomatologiczny 1994, 4, 14-18
 • A. Laskus- Perendyk, D. Leszczyński, R. Górska, “Współczesne metody leczenia przyzębia na podstawie piśmiennictwa”, Gazeta Stomatologiczna 1996,-10 – 12
 • A. Laskus – Perendyk, D. Leszczyński, H. Markiewicz, R.Górska, M. Czerniuk, “The use of modern radiological visualisation technique in digital radiograph system Digora concerning patients treated with Hap operation together with implantation of artificial bone HTR”, Journal Of Radiology 1996, 13 – 16
 • A. Laskus – Perendyk, R. Górska, M. Czerniuk, “Krioterapia jedną z metod leczenia wybranych jednostek chorobowych błony śluzowej jamy ustnej”, Stomatologia Współczesna 1996, 6 – 8
 • R. Górska, A. Laskus – Perendyk, “Metody sterowanej regeneracji tkanek przyzębia”, Nowa Stomatologia 1995,2, 10,32 – 35
 • K. Charazińska – Carewicz, A. Laskus – Perendyk, R. Górska, “Rola wypełnień amalgamatowych w etiopatogenezie liszaja płaskiego. Opis przypadku”, Stomatologia Współczesna 1997, 10 -14
 • K. Charazińska – Carewicz, A. Laskus – Perendyk, R. Górska, “Zmiany w jamie ustnej u pacjentki z rozpoznaniem nadżerkowej postaci liszaja płaskiego(L. P.), leukoplakii oraz drożdżakowego zapalenia jamy ustnej. Opis przypadku”, Stomatologia Współczesna 1997,4,1,13-15
 • R. Górska, A. Laskus – Perendyk, D. Leszczyński, “Afty nawracające (RAS) – ocena kwestionariusza użytego do badań epidemiologicznych”, Gazeta Stomatologiczna 1996, l, 29 – 31
 • A. Laskus – Perendyk, R. Górska, H. Markiewicz, “Clinical effects of using artificial bone (HTR 40 – polymer) in the group of patients with rapidly progressive periodontitis (RPP)”, The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry 1997, 6-8
 • R. Górska, A. Grzegorczyk, A. Laskus-Perendyk, K. Charazińska-Carewicz, “Stan błony śluzowej jamy ustnej i potrzeby lecznicze żołnierzy służby zasadniczej Wojska Polskiego”, Nowa Stomatologia 1996, 4, 34 – 36
 • A. Goliński, J. Perendyk, A. Laskus – Perendyk, R. Górska, “Świadomość zdrowotna rodziców dzieci 12-letnich dotycząca zdrowia narządu żucia – badania ankietowe”, Stomatologia Wieku Rozwojowego 1996,3/4,9-13
 • A. Laskus – Perendyk, D. Leszczyński, H. Markiewicz, R. Górska, “Zastosowanie współczesnej techniki wizualizacji radiologicznej systemem radiografii cyfrowej Digora”, Periodontologia Współczesna 1997 – podręcznik str. 57 – 60, Wydawnictwo: Med Tour Press International
 • R.Górska, J.Kowalski, A.Laskus-Perendyk, H.Gregorek, K.Madaliński, ”Stężenia cytokin prozapalnych in situ i we krwi obwodowej u osób z zapaleniem przyzębia”, Czasopismo Stomatologiczne, 2001, LIV, 11 , 712-717
 • A.Laskus – Perendyk , A.Grzegorczyk , M.Borakowska, “Zmiany w jamie ustnej u pacjentów hospitalizowanych z powodu chorób krwi i układu krwiotwórczego”, Nowa Stomatologia 1-2/2000, 39 – 42
  [link]
 • A. Wojtowicz , K.Ciechowicz , A.Laskus – Perendyk, ”Współczesne metody augmentacji kości w leczeniu implantologicznym – dyskusja”, Nowa Stomatologia 1-2 / 2000, 23 – 25
 • A. Laskus – Perendyk , M. Zaremba , M. Boratyńska , J. Kowalski, “Emdogain w leczeniu chirurgicznym chorób przyzębia”, Nowa Stomatologia, zeszyt 14 , rok V , nr 4 , 2000, 40 – 45
  [link]
 • A. Laskus – Perendyk, R. Górska, J. Kowalski, H. Gregorek, K. Madaliński, ”Cytokines profiles in bioptate from periodontal pockets in patients with RPP”, Journal Of Clinical Periodontology, Sup 1, Vol. 27, May 2000
 • A. Laskus – Perendyk , K. Charazińska – Carewicz, “Badanie pacjenta – materiały do zajęć z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia”. Skrypt, Dział Wydawnictwo AM w Warszawie, 2000, 15 – 17
 • R. Górska, A. Laskus-Perendyk, M. Borakowska, “Kolagenozy (Cm) – materiały do zajęć z zakresu chorób błony śluzowej i przyzębia”, Skrypt, Dział Wydawnictwo AM w Warszawie, 2000, 69 – 75
 • M. Czerniuk , M. Kacprzak, A. Laskus – Perendyk, “Faza chirurgiczna leczenia chorób przyzębia – choroby przyzębia”, Skrypt, Dział Wydawnictwo AM w Warszawie, 2001, 116 – 126

Publikacje w mediach