Wyniki prowadzonych przez dr Laskus badań przyczyniły się do sformułowania wniosków wskazujących na to, że materiał jest znaczącym udogodnieniem dla pacjentów: ogranicza czas leczenia i eliminuje konieczność wykonywania dodatkowych zabiegów chirurgicznych (np. przeszczepu tkanki własnej).