Dr n. med. Agnieszka Laskus
dr@laskus.pl

Komórki macierzyste w stomatologii

Obecnie bardzo często porusza się temat wykorzystania komórek macierzystych w medycynie, w tym również stomatologii. Wątek komórek macierzystych wciąż wywołuje wiele kontrowersji, gdyż jedni uważają go za nieetyczny, podczas gdy dla drugich stanowi nadzieję na sukces w poradzeniu sobie z wielu problemami, szczególnie w trudnych przypadków klinicznych. Dentyści również widzą ogromny potencjał w ich zastosowaniu w codziennej praktyce stomatologicznej. Komórki macierzyste są krokiem milowym w rozwoju stomatologii, który pozwala w nowy sposób podejść do leczenia chorób jamy ustnej. Znajdują one zastosowanie w leczeniu zębodołów poekstrakcyjnych, torbieli kostnych, ubytków tkanek w paradontozie, w regeneracji kości szczęki i żuchwy dla przyszłego leczenia protetycznego lub implanto-protetycznego. Komórki macierzyste nierzadko wykorzystywane są także w leczeniu już istniejących martwic tkanek.

komorki-macierzyste-w-stomatologii

Czym są komórki macierzyste?

 

Żeby w pełni zrozumieć fenomen komórek macierzystych, należy mieć świadomość, czym właściwie one są. Komórki macierzyste to niedojrzałe i niewyspecjalizowane komórki ludzkiego ciała. To właśnie one stanowią początkowy etap rozwoju wszystkich komórek organizmu człowieka – na przykład komórek krwi albo tkanki kostnej. Mają one zdolność samoodnowy, dzielenia się oraz różnicowania. Ponadto, mogą przekształcać się w różne rodzaje komórek naszego organizmu. To sprawia, że, wszczepione w wymagające leczenia miejsce, pozwolą odbudować uszkodzone komórki lub naprawić rozlegle nieprawidłowości tkanki. Obecnie są one pozyskiwane ze szpiku kostnego, krwi obwodowej, tkanki tłuszczowej lub błony maziowej stawów.

 

Skuteczność terapii komórkami macierzystymi

 

Fenomen komórek macierzystych polega na tym, że komórki te mogą być wszczepione tylko osobie, od której pochodzą. W efekcie pacjent sam dla siebie staje się lekarstwem. To najlepsza możliwa do zastosowania metoda kuracji. Materiały autogenne, czyli takie, które pochodzą od samego pacjenta, są w medycynie odtwórczej nazywane złotym standardem leczenia. Rozwój tego obszaru stworzył nowe możliwości. Teraz, oprócz wykorzystywania syntetycznych czy pochodzących od zwierząt materiałów, można posłużyć się komórkami z organizmu pacjenta. To dużo bezpieczniejszy, skuteczniejszy i tańszy sposób.

Skuteczność kuracji komórkami macierzystymi wynika przede wszystkim z ich właściwości. Dzięki wspomnianym wcześniej zdolnościom do namnażania się i przekształcania w inne typy komórek, mogą one przejąć funkcje zniszczonych lub nieobecnych struktur. Wykorzystanie materiału pochodzącego od pacjenta spowoduje, że tkanka kostna i tkanki miękkie będą szybciej odbudowywane, a proces gojenia będzie postępował znacznie szybciej, co zapobiegnie tworzeniu się tkanki bliznowatej. Co bardzo ważne, zmniejszone zostaje ryzyko powstania powikłań, które pojawić się mogą po zabiegu. Przeprowadzone dotychczas zabiegi pokazują, iż jest to metoda leczenia, która przynosi bardzo imponujące efekty.

https://drlaskus.com/ | + wpisy

Mieszkam i pracuję w Warszawie. Praktykę lekarską prowadzę od ponad dwudziestu lat. Jestem współwłaścicielką kliniki stomatologicznej Trio-Dent, gdzie leczę pacjentów, prowadzę badania naukowe, ale też udzielam pomocy osobom, które jej potrzebują.