We wrześniu 2014 roku Fundacja Dr Laskus nawiązała współpracę z Akademią Aquafresh w zakresie wsparcia merytorycznego działań skierowanych do lekarzy oraz działań edukacyjnych dla dzieci.