19 września 2015 roku w warszawskim hotelu Marriott odbył się V zjazd stowarzyszenia Implant Masters Poland, w którym udział wzięła dr Laskus. Tego dnia, całodzienny wykład na temat „Przewidywalna implantoprotetyka w aspekcie biologicznym, chirurgicznym i protetycznym”, poprowadził dr Fernando Rojas Vizcaya.

Członkowie Stowarzyszenia należą do elitarnego grona implantologów, którzy mają dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie J. W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Celem Implant Masters Poland jest promowanie jak najwyższych standardów leczenia w zakresie implantologii stomatologicznej oraz rozpowszechnianie idei konieczności ciągłego kształcenia wśród lekarzy związanych z implantologią i implantoprotetyką wykorzystując szkolenia, kursy i wykłady.

IMG_6220

+ wpisy